ul. Rymanowska 15, 38-500 Sanok, tel. 13 46 314 06   -   e-mail: sekretariat@spp1.sanok.pl        

Samorządowe Publiczne Przedszkole nr 1 w Sanoku 

Grupa dzieci  3-4 lata (11 dziewczynek, 14 chłopców)

Prace wychowawczo- opiekuńczo- dydaktyczne opierają się na :

  • Zabawach swobodnych, tematycznych, konstrukcyjnych i dydaktycznych
  • Zabawach w ogrodzie przedszkolnym i spacerach na świeżym powietrzu
  • Pokazach, pogadankach i korzystaniu z doświadczeń
  • Naturalnych i celowo zaplanowanych sytuacjach edukacyjnych
  • Rozwijaniu samoobsługi w zakresie samodzielnego korzystania z toalety i łazienki, spożywaniu posiłków, ubieraniu się i rozbieraniu
  • Rozwijaniu prawidłowej mowy
  • Metodach aktywizujących twórczo dzieci
  • Zabawach i ćwiczeniach ruchowych

Spp3 * Przedszzkole nr 3 Sanok * Sanok * Podkarpacie * Przedszkole * błonie * sanockie * podgórze * Kochanowskiego * Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 3