ul. Rymanowska 15, 38-500 Sanok, tel. 13 46 314 06   -   e-mail: sekretariat@spp1.sanok.pl        

Samorządowe Publiczne Przedszkole nr 1 w Sanoku 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

Dyrektor Samorządowego Przedszkola Publicznego  Nr 1 w Sanoku ogłasza rozpoczęcie procedury naboru w roku szkolny 2021/2022 wg. podanego harmonogramu

 

  • 02 - 19.02.2021r. do godz. 16.00składanie deklaracji woli kontynuowania edukacji dziecka w naszym przedszkolu w roku szkolnym 2021/2022 dla dzieci aktualnie uczęszczających. Deklaracje są do odebrania u nauczycielek poszczególnych grup. Brak złożenia deklaracji w terminie będzie traktowane jako rezygnacja z miejsca w przedszkolu  na rok szkolny 2021/2022.

 

  • 01.03.2021 - 19.03.2021r. do godz. 16.00składanie wniosków o przyjęcie dziecka do naszego przedszkola na rok szkolny 2021/2022 dla nowych dzieci. Wnioski  będą do pobrania na stronie internetowej przedszkola  www.spp1.sanok.pl zakładce „ REKRUTACJA/ PLIKI DO POBRANIA". Po wypełnieniu kompletny wniosek przesyłamy na adres spp1sanok@interia.pl Oryginał wniosku prosimy umieścić w skrzynce REKRUTACJA - WNIOSKI, która znajdować się będzie w holu przedszkola.

 

  •  29.03.2021r. do godz. 16.00– podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

  •  30.03.2021 – 07.04.2021r. do godz. 16.00 

 

POTWIERDZENIE PRZEZ RODZICÓW WOLI ZAPISU DZIECKA
W PRZEDSZKOLU, DO KTÓREGO ZOSTAŁO ZAKWALIFIKOWANE
(osobiście w sekretariacie przedszkola ul. Rymanowska 15)

 

  •  09.04.2021r. do godz. 16.00 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Spp3 * Przedszzkole nr 3 Sanok * Sanok * Podkarpacie * Przedszkole * błonie * sanockie * podgórze * Kochanowskiego * Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 3