ul. Rymanowska 15, 38-500 Sanok, tel. 13 46 314 06   -   e-mail: sekretariat@spp1.sanok.pl        

Samorządowe Publiczne Przedszkole nr 1 w Sanoku 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 

Dyrektor Samorządowego Przedszkola Publicznego  Nr 1 w Sanoku ogłasza rozpoczęcie procedury naboru w roku szkolny 2022/2023 wg. podanego harmonogramu

 

  • 01.02.2022r. - 18.02.2022r. do godz. 16.00składanie deklaracji woli kontynuowania edukacji dziecka w naszym przedszkolu w roku szkolnym 2022/2023 dla dzieci aktualnie uczęszczających. Deklaracje są do odebrania u nauczycielek poszczególnych grup. Brak złożenia deklaracji w terminie będzie traktowane jako rezygnacja z miejsca w przedszkolu  na rok szkolny 2022/2023.

 

  • 01.03.2022 - 18.03.2022r. do godz. 16.00składanie wniosków o przyjęcie dziecka do naszego przedszkola na rok szkolny 2022/2023 dla nowych dzieci. Wnioski  będą do pobrania na stronie internetowej przedszkola  www.spp1.sanok.pl zakładce „ REKRUTACJA/ PLIKI DO POBRANIA". Po wypełnieniu kompletny wniosek przesyłamy na adres sekretariat@spp1.sanok.pl Oryginał wniosku prosimy umieścić w skrzynce REKRUTACJA - WNIOSKI, która znajdować się będzie w holu przedszkola.

 

  •  28.03.2022r. do godz. 16.00– podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

  •  29.02.2022 – 01.04.2022r. do godz. 16.00 

 

POTWIERDZENIE PRZEZ RODZICÓW WOLI ZAPISU DZIECKA
W PRZEDSZKOLU, DO KTÓREGO ZOSTAŁO ZAKWALIFIKOWANE
(osobiście w sekretariacie przedszkola ul. Rymanowska 15)

 

  •  04.04.2022r. do godz. 16.00 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Spp3 * Przedszzkole nr 3 Sanok * Sanok * Podkarpacie * Przedszkole * błonie * sanockie * podgórze * Kochanowskiego * Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 3