ul. Rymanowska 15, 38-500 Sanok, tel. 13 46 314 06   -   e-mail: sekretariat@spp1.sanok.pl        

Samorządowe Publiczne Przedszkole nr 1 w Sanoku 

Lista kandydatów przyjętych do Samorządowego Przedszkola Publicznego

 Nr 1 w Sanoku na rok szkolny 2021/2022

2015

 1. Bogaczewicz Magdalena
 2. Czerwiński Dominik
 3. Dutkiewicz Maja
 4. Franke Oskar
 5. Gawron Julia
 6. Haro Joaquin
 7. Hydel Alan
 8. Izdebska Liliana
 9. Kobylarska Antonina
 10. Maszluch Igor
 11. Paryga Jan
 12. Pisula Ksawery
 13. Pyć Aleksandra
 14. Rycyk Nadia
 15. Sabat Michalina
 16. Strzyżowska Gabriela
 17. Tomczewski Artur

2016

 1. Florek Hanna
 2. Krawczykiewicz Przemysław
 3. Malik Alicja
 4. Romańczyk-Krowiak Julia
 5. Sokół Andrzej
 6. Władyka Nikola

2017

 1. Bieda Jan
 2. Czerwińska Milena          
 3. Franke Ksawery   
 4. Haro Benjamin
 5. Haro Santiago      
 6. Mermer Antonina
 7. Mermer Julia
 8. Pęcak Amelia
 9. Pyć Jakub
 10. Rakoczy Maja
 11. Stach Filip
 12. Włodarz Oliwier

 

2018 

 1. Barć Nikodem                                                     
 2. Bazar Olaf
 3. Biega Franciszek
 4. Czech Julia
 5. Dubis Karol
 6. Dutkiewicz Kaja
 7. Filipczak Laura
 8. Hipner Antonina
 9. Jakub Galant
 10. Kupiec Izabela
 11. Olejko Wiktoria
 12. Orzechowski Krzysztof
 13. Paryga Urszula
 14. Petryk Adam
 15. Pielech Piotr
 16. Rabicki Leon
 17. Rogus Blanka
 18. Romańczyk-Jurcaba Maja
 19. Sabat Alex
 20. Sabat Nikodem
 21. Sobolak Leon
 22. Sobolak Leon
 23. Sokołowska Gabriela
 24. Stafiej Anastazja
 25. Wojnicki Dawid
 26. Wolański Gabriel
 27. Wolwowicz Jan
 28. Wójcik Lena 

 

   Lista kandydatów nieprzyjętych  do Samorządowego Przedszkola Publicznego Nr 1 w Sanoku na rok szkolny 2021/2022

 Rok 2015

1.Dąbrowiecka Hanna

2.Jaremko Oskar

3.Jaśkowiec Patrycja

4.Pisaniak Igor

5.Święs Mikołaj

6.Wdowiak  Karol

Rok 2016

1.Drwięga  Emilia

2.Hędrzak Aleksandra

3.Jaśkowiec Dawid

4.Piegdoń Laura

Rok 2017

1.Adamowska Zofia

2.Martyniak Lena

3.Szylak Antonina

Rok 2018

1.Błażejowska  Emilia

2.Bzdurska  Nadia

3.Dabrowiecki Marcel

4.Dąbrowski Miłosz

5.Leśniak Dominik

6.Matyniak  Lena

7.Sokół  Kacper

8.Ziemiańska Laura

9.Polańska Kornelia

10.Głód Emilia

 

 

Komisja Rekrutacyjna informuje, że Państwa dziecko zostało wstępnie zakwalifikowane do przyjęcia do Samorządowego Przedszkola Publicznego
Nr 1  w Sanoku

Zgodnie z Regulaminem Rekrutacji wymagane jest potwierdzenie woli zapisu dziecka  do przedszkola.

W związku z epidemią potwierdzenie woli  przekazywać  będziecie Państwo  w formie elektronicznej. Prosimy o wydrukowanie  załączonego  dokumentu  potwierdzenia  woli zapisu dziecka do przedszkola, wypełnienie  go, zeskanowanie lub sfotografowanie i wysłanie na nasz adres e-mail sekretariat@spp1.sanok.pl w nieprzekraczalnym  terminie od 30.03.2021

do 07.04.2021.

W TEMACIE WIADOMOŚCI PROSZĘ WPISAĆ : POTWIERDZENIE WOLI ZAPISU -

 IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA.

Brak odesłania w/w dokumentu rozumieć będziemy jako rezygnację z miejsca.

Po otrzymaniu dokumentów od Państwa  Komisja dokona ostatecznej rekrutacji.
W dniu 09-04-2021 zostanie podana do publicznej wiadomości lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola na rok szkolny 2021/2022. Informacja ta zostanie również umieszczona na stronie internetowej przedszkola.

                                 Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych do Samorządowego Przedszkola Publicznego Nr 1 w Sanoku na rok szkolny 2021/2022

 

2015

 1. Bogaczewicz Magdalena
 2. Czerwiński Dominik
 3. Dutkiewicz Maja
 4. Franke Oskar
 5. Gawron Julia
 6. Haro Joaquin
 7. Hydel Alan
 8. Izdebska Liliana
 9. Kobylarska Antonina
 10. Maszluch Igor
 11. Paryga Jan
 12. Pisula Ksawery
 13. Pyć Aleksandra
 14. Rycyk Nadia
 15. Sabat Michalina
 16. Strzyżowska Gabriela
 17. Tomczewski Artur

2016

 1. Florek Hanna
 2. Krawczykiewicz Przemysław
 3. Malik Alicja
 4. Romańczyk-Krowiak Julia
 5. Sokół Andrzej
 6. Władyka Nikola

2017

 1. Bieda Jan
 2. Czerwińska Milena          
 3. Franke Ksawery   
 4. Haro Benjamin
 5. Haro Santiago      
 6. Mermer Antonina
 7. Mermer Julia
 8. Pęcak Amelia
 9. Pyć Jakub
 10. Rakoczy Maja
 11. Stach Filip
 12. Włodarz Oliwier

 

2018 

 1. Barć Nikodem                                                     
 2. Bazar Olaf
 3. Biega Franciszek
 4. Czech Julia
 5. Dubis Karol
 6. Dutkiewicz Kaja
 7. Filipczak Laura
 8. Głód Emilia
 9. Hipner Antonina
 10. Jakub Galant
 11. Kupiec Izabela
 12. Olejko Wiktoria
 13. Orzechowski Krzysztof
 14. Paryga Urszula
 15. Petryk Adam
 16. Pielech Piotr
 17. Polańska Kornelia
 18. Rabicki Leon
 19. Rogus Blanka
 20. Romańczyk-Jurcaba Maja
 21. Sabat Alex
 22. Sabat Nikodem
 23. Sobolak Leon
 24. Sobolak Leon
 25. Sokołowska Gabriela
 26. Stafiej Anastazja
 27. Wojnicki Dawid
 28. Wolański Gabriel
 29. Wolwowicz Jan
 30. Wójcik Lena

 Lista kandydatów niezakwalifikowanych  do Samorządowego Przedszkola Publicznego Nr 1 w Sanoku na rok szkolny 2021/2022

Rok 2015

1. Dąbrowiecka Hanna

2. Jaremko Oskar

3. Jaśkowiec Patrycja

4. Pisaniak Igor

5. Święs Mikołaj

6. Wdowiak  Karol

 

Rok 2016

1. Drwięga  Emilia

2. Hędrzak Aleksandra

3. Jaśkowiec Dawid

4. Piegdoń Laura

 

Rok 2017

1. Adamowska Zofia

2. Martyniak Lena

3. Szylak Antonina

 

Rok 2018

1. Błażejowska  Emilia

2. Bzdurska  Nadia

3 .Dabrowiecki   Marcel

4. Dąbrowski Miłosz

5. Leśniak   Dominik

6. Matyniak  Lena

7. Sokół    Kacper

8. Ziemiańska   Laura

Spp3 * Przedszzkole nr 3 Sanok * Sanok * Podkarpacie * Przedszkole * błonie * sanockie * podgórze * Kochanowskiego * Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 3